E diela e katërt e Pashkëve

Unë jam Bariu i Mirë. Bariu
i mirë jep jetën e vet për delet.

"Unë jam
Bariu i Mirë." Kanë shumë rëndësi këto fjalë, me të cilat Jezu Krishti
foli për veten e tij. Quhej Bariu i Mirë, dhe sqaronte: Bariu i Mirë i njeh delet
e tija dhe delet e tija e njohin atë. Mercenarit "nuk i interesojnë delet",
por Bariu i Mirë jep jetën e vet për ato dhe delet e ndjekin zërin e tij. Unë i
njoh delet e mia dhe ato më njohin.

Ai demonstroi me
pasionin e tij që ishte Bariu i Mirë:

1° 1, Hyn
nga porta në Vathë dhe jo nga një anë tjetër. Ky kuptim është shumë mistik. Porta
është vullneti: Jezusi hyn në shpirtin tonë pa dhunë: Ai na bind për të ndjekur
atë duke u joshur me Dashurinë e tij dhe me dritën e Urtësisë.

2° Në qoftë se pastaj
për Vathë do të kuptojmë Kishë, Porta është një pushtet që është dhënë Kishës
si Trup real ashtu edhe mistik, dhe Portieri i cili e hap është Papa Suprem që
prej mësimit të tij të pagabueshëm ne mund të njohim Jezu Krishtin.

Egli volle perpetuare l' Ufficio di Buon Pastore,
svolgendo tre uffici: Ai donte të
përjetësonte Zyrën e Bariut të Mirë, që mbante tre zyra:

1° vigjelon: Ka 19 shekuj, në të gjithë botën dhe në çdo kohë, që
vigjilon problemet tona.

2° Mbron: Për të na mbrojtur ju nënshtrua shumë mundimeve dhe
poshtërimeve

3° Kullot: Na ushqen me Ndiçimet e doktrinës së Tij.

Vol 11, rrjeshti
1878 file